SIERRA NEVADA

Mono Lake, Tufas.

Mono Lake, Tufas.

2014. Oil on canvas, 24 x 30

First Snow. Eastern Sierras.

First Snow. Eastern Sierras.

2014. Oil on canvas, 24 x 48

Lake Sylvia, Last Snow.

Lake Sylvia, Last Snow.

2014. Oil on canvas, 36 x 36

Above Mono Lake.

Above Mono Lake.

2014. Oil on canvas, 30 x 40

Rush Creek.

Rush Creek.

2014. Oil on canvas, 24 x 30

Cottonwood, Owens Valley.

Cottonwood, Owens Valley.

2014. Oil on canvas, 30 x 40

West Walker River, October.

West Walker River, October.

2012. Watercolor, 11 x 22

Aspen Near Bodie.

Aspen Near Bodie.

2014. Watercolor, 12 x 14

Aspen, Eastern Sierras.

Aspen, Eastern Sierras.

2014. Watercolor, 9 x 12

Bridgeport Valley.

Bridgeport Valley.

2012. Watercolor, 13 x 20

Cottonwood, Owens Valley.

Cottonwood, Owens Valley.

2012. Watercolor, 16 x 23

Cottonwood, Topaz Lake.

Cottonwood, Topaz Lake.

2014. Watercolor, 11 x 17

Sage Brush, Eastern Sierras.

Sage Brush, Eastern Sierras.

2012. Watercolor, 16 x 22

Eastern Sierras Study.

Eastern Sierras Study.

2012. Watercolor, 11 x 21

Little Walker River, October.

Little Walker River, October.

2012. Watercolor, 12 x 20

Monitor Pass.

Monitor Pass.

2012. Watercolor, 13 x 20

Rush Creek.

Rush Creek.

2014. Watercolor, 12 x 16

Sawtooth Ridge.

Sawtooth Ridge.

2012. Watercolor, 14 x 14

Owens Valley, Eastern Sierras.

Owens Valley, Eastern Sierras.

2014. Watercolor, 16 x 24

Aspen Near Glacier Lodge.

Aspen Near Glacier Lodge.

2014. Watercolor, 12 x 8

Silver Fork, Foamy Water.

Silver Fork, Foamy Water.

2015. Watercolor, 11 x 14

Silver Fork, Spring.

Silver Fork, Spring.

2015. Watercolor, 11 x 14

Silver Fork, Swift Water.

Silver Fork, Swift Water.

2015. Watercolor, 13 x 19

Silver Fork, Deadfall.

Silver Fork, Deadfall.

2015. Watercolor, 11 x 14

Lake Sylvia.

Lake Sylvia.

2014. Watercolor, 12 x 16

Lake Sylvia.

Lake Sylvia.

2015. Watercolor, 14 x 23

Lyons Creek #1.

Lyons Creek #1.

2015. Watercolor, 12 x 22

Lyons Creek #2.

Lyons Creek #2.

2015. Watercolor, 11 x 17

Lyons Creek #3.

Lyons Creek #3.

2015. Watercolor, 11 x 16

Lyons Creek, Erosion.

Lyons Creek, Erosion.

2015. Watercolor, 10 x 8

Lyons Creek, Looking Downstream.

Lyons Creek, Looking Downstream.

2015. Watercolor, 10 x 8

Pyramid Peak Study #1.

Pyramid Peak Study #1.

2015. Watercolor, 20 x 28

Pyramid Peak Study #2.

Pyramid Peak Study #2.

2015. Watercolor, 20 x 28

Pyramid Peak.

Pyramid Peak.

2015. Watercolor, 16 x 26